UNICEF Magyarország

Az UNICEF Magyarország 2019. november–2020. augusztus között végzett széleskörű kutatásában 
a kisgyerekes anyák helyzetét vizsgálta. A felmérés eredménye alapján összeállította javaslatcsomagját 
a célcsoport munkaerőpiaci részvételének javítása, valamint a karrier és az otthoni jelenlét összehangolásának érdekében. A megfogalmazott lépések megvalósulása az érintett munkavállalók életének megkönnyítése mellett az egész családét, így természetesen a gyerekét is javítaná.

Böngéssz az állások között!

Az UNICEF Magyarország javaslatai az anyák munkaerőpiaci részvételének javítása érdekében:

Szakpolitikai javaslatok

A hazai szakpolitikai intézkedések áttekintése alapján úgy véljük, hogy az alább javasolt lépések megkönnyítenék a kisgyerekes anyák számára az otthoni és a munkaerőpiaci jelenlét összehangolását, amely az egész család, természetesen a gyermekek érdekét is szolgálná.

A gondoskodás az emberi élet alapvető része, és a produktívnak nevezett, a munkaerőpiacon végzett munka előfeltétele. Ahogyan a társadalom és a munkaerő újratermelésével foglalkozó szakemberek rendre rámutatnak, erre az erőforrásra nem lehet sem a gazdaságon kívüliként, sem kiapadhatatlan erőforrásként, sem természetes „női feladatként” tekinteni. A gondoskodás szféráját kell alapvetően újragondolnunk, hogy az ne termelje újra a női-férfi, a globális/európai és az osztályegyenlőtlenségeket.

Ehhez az alábbiak szükségesek:

 • a fizetett gondoskodó szakmák anyagi megbecsültsége (igazságossági szempontból, de már csak a pályaelhagyás és elvándorlás megfékezésére is), ez előfeltétele a családok, illetve a munkaerőpiacra belépni kívánó nők tehermentesítésének is.
 • A fizetett gondoskodás (gyerek-, fogyatékos-, beteg- és idősgondozás) infrastruktúrájába való állami szintű befektetés, önkormányzatok számára források biztosítása a bölcsődék, az idősotthonok és a házi segítségnyújtás bővítésére, a munkáltatók fokozottabb bevonása (pl. munkahelyi bölcsődék támogatásával).
 • Az otthon végzett gondoskodó munkák feltételeinek megteremtése: a háztartásokban foglalkoztatottak jogi védettsége, hangsúlyosabb intézkedések a háztartásokban végzett munkák (pl. takarító-, gyerek- és idősgondozó) szürke szektorból való kiemelésére; az otthongondozó családtagok anyagi megbecsülése; a munkaerőpiacról való – akár évekig tartó – kiesés kormány által korrigált anyagi kompenzálása, nyugdíjba való beszámítása; az otthonápolási díj idős embereket ápolókra való kiterjesztése; gyes és családi pótlék megemelése.
 • Családbarát munkahelyek ösztönzése (pl. szoptató vagy pelenkázó helyiség, munkahelyi gyermekmegőrző, bölcsőde, rugalmas munkaidőbeosztás, távmunka lehetőség – meg egyáltalán a szerződésben lefektetett munkaidő), a gyermekfelügyelet intézményi lehetőségeinek fejlesztése, valamint a kisgyermekes anyákat foglalkoztató cégek és az atipikus foglalkoztatási formák állami, törvények általi biztosított hangsúlyos támogatása.
 • Nem elegendő a nő-férfi egyenlőtlenségek figyelembevétele, sőt, ha csak ezekben gondolkodunk, akkor akarva vagy akaratlan megerősíthetünk más egyenlőtlenségeket: például a (középosztálybeli, nem-roma) nők nagyobb emancipációját más (alacsonyabb státusú, roma) nők kárára valósítjuk meg. Ezért elengedhetetlen más egyenlőtlenségek tekintetbevétele.
 • Eltérő szakpolitikai válaszok kidolgozása a munkaerőpiaci belépés és a munka megtartásában eltérő társadalmi csoportok részére, a területi egyenlőtlenségek figyelembevételével (amelyek nyilvánvalóan befolyásolják a gondoskodási infrastruktúra eloszlását is, de az elérhető állások körét és a vállalkozások/szakszervezetek/munkavállalók lehetőségeit, illetve tárgyalási pozícióit is).
 • Mindkét nem számára és minden társadalmi csoport számára megfelelő valódi választási lehetőségeket biztosító intézményrendszer és munkakörnyezet: ezek egyébként a háztartáson belüli egyenlőtlenségek felülírásának előfeltételei is. Például reménytelen amellett kampányolni, hogy a férfiak menjenek el gyes-re/gyed-re, ha a nemek közti (és a tipikusan férfiak és nők által végzett szakmák közti) bérkülönbség miatt a párok nem engedhetik meg maguknak ezt az opciót.

Az UNICEF Magyarország megfogalmazott javaslatai a kutatás során:

Társadalmi szemléletváltás
Társadalmi szemléletváltás szükséges annak érdekében, hogy a kisgyerekes anyák nagyobb támogatást kapjanak a munka és a családi élet összehangolásában.

 • Társadalom szemléletének formálása a gondozási, gondoskodási, láthatatlan munkák ismeretét, presztízsét illetően, érzékenyítés a nők „szerepéről”, arról, hogy a család feladatai nem csak az anyák feladatai.
 • A munkahelyi kultúra olyan átalakítása, mely az anyák, családok igényeire, az érintett családok és különböző társadalmi helyzetben lévő anyák, apák, gyerekek igényeire, szükségleteire tud és képes válaszolni és ösztönzi, motiválja az anyákat a visszatérésre.

 

Munkahelyi visszailleszkedés támogatása
A munkahelyi visszailleszkedést támogató intézmények rendszerének biztosítása is jelentősen segítené a kisgyermekgondozással eltöltött idő utáni visszatérést a munka világába.

 • Munkahely és karrier tanácsadás több alkalommal, önbizalomerősítő coacholások, stb. kifejezetten egy és több gyerekes kisgyerekes anyák részére.
 • Munkahelyi visszatérést, gyermekmegőrzést elősegítő intézmények, pl. gyermekek nappali elhelyezését biztosító bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése, racionalizálása, munkahelyi bölcsődék, gyed igénybevétele mindkét szülő részére. Fontos lenne, hogy bölcsőde és óvoda minden településen legyen. A válaszokból az rajzolódik ki, hogy sok helyen kevés az óvónő és délután sietnek hazaküldeni a gyerekeket.
 • A munkaerőpiac szabályainak, a munkaköri elvárások átláthatóvá és nyilvánossá tétele az érintettek igényeinek figyelembevételével. Kiszámíthatóbb, átláthatóbb munkaerőpiac, anyagi megbecsülés a kisgyerekes anyák részére.

 

Családtámogatási juttatások racionalizálása

 • Elengedhetetlen a családi pótlék emelése, fogyatékkal élő gyerek esetén az extra emelés, valamint a gyes emelése.
 • Ezenkívül a kisgyermekes családok járulékkedvezményének bevezetését és más adókedvezményeket javasoltak a megkérdezettek.

 

Az atipikus foglalkoztatási formák elfogadhatóvá tétele

 • A munkahelyek a gyermekfelügyelet támogatásával, baba-mama szobák munkahelyi kialakításával (esetleg anyatejes hűtők) kialakításával, családbarát intézkedésekkel (pl. a nyári szünidő alatti pótszabadságok biztosításával) segítenék leginkább a kisgyermekes szülők munkába állását az érintettek szerint.
 • A következő atipikus támogatások is sokat jelentenének: rugalmas munkaidő vagy munkahelyi törzsidő bevezetése, amikor kötelező a részvétel, törzsidőn kívül más feltétellel végezhető a munka, pl. home office, távmunka, részmunkaidő, kismamabarát és családbarát munkahely, állásmegosztás (job sharing).

Forrás:
UNICEF Magyarország: Kisgyerekes anyák munkaerőpiaci részvétele (2019. november – 2020. augusztus)

Unicef Magyarország

Állásajánlatok kisgyermekes szülőknek

Kisgyermekes munkavállalók számára megfelelő állások gyűjteménye,
hogy a kisgyermekes szakemberek 
a legjobb helyen dolgozzanak.

A Profession.hu kisgyermekeseknek ajánlott munkákat tartalmazó gyűjteményében azok az álláshirdetések kapnak helyet, amelyeknél a munkáltató jelezte, hogy a meghirdetett állás megfelelő lehet a kisgyerekes szülők számára is. A listában megjelenő hirdetések kisgyermekeseknek ajánlottként történő jelölését sem a Profession.hu, sem az UNICEF Magyarország nem ellenőrzi.