MMK-etikett – Interakció a megváltozott munkaképességű személyekkel és kollégákkal

A tiszteletteljes és befogadó interakcióra való törekvés a megváltozott munkaképességű álláskeresőkkel és alkalmazottakkal, valamint az ehhez kapcsolódó etikett alapvető ismerete segíthet abban, hogy a munkavállalók jobban érezzék magukat a munkahelyükön, sőt, megelőzheti a váratlan, kellemetlen helyzeteket is. Mindemellett a problémaérzékeny attitűd kiterjesztése az egész szervezetre jóhatással lehet a cég külső és belső megítélésére is.

A tiszteletteljes és befogadó nyelvezet használata fontos ahhoz, hogy a megváltozott munkaképességű emberek is érezzék, hogy szívesen látják őket a munkahelyen. A legtöbb esetben elég a józan észre hagyatkoznunk a fogyatékos munkatársakkal való interakciók során, és ugyanúgy viselkedni velük is, mint bárki mással. Ezen túlmenően természetesen vannak olyan egyszerű lépések, amelyeket megtehetünk annak érdekében, hogy az akadályozott álláskeresők és munkavállalók is kényelmesen érezzék magukat a munka világában.

Interakciók állásinterjú során

Ne használjunk olyan jelzőket, amik utalhatnak arra, hogy a megváltozott munkaképességű személy az adott állapot áldozata, vagy elszenvedője lenne, illetve korlátozva lenne miatta, így például fogyatékos, sérült, kerekesszékhez kötött, siket vagy világtalan. Állásinterjún kerüljük az olyan kérdéseket, amelyek a személy fogyatékosságára vonatkoznak, hacsak az illető nem hozza fel a témát. Ne legyenek előítéleteink azzal kapcsolatban, hogy mit tud vagy mire nem képes.

Ne féljünk kérdezni, ha nem vagyunk biztosak abban, hogyan lehetünk a személy segítségére az adott helyzetben. Ha segítséget ajánlunk fel a munkavállalónak, várjunk, amíg elfogadja, ezután hallgassuk meg a kérését. Fontos, hogy mindig közvetlenül a személyhez beszéljünk, még abban az esetben is, ha vele tart egy barát, tolmács, kísérő vagy más őt segítő személy.

Fogyatékos személyeknek helyénvaló felajánlani a kézfogást bemutatkozásnál. A keze használatában korlátozott vagy művégtaggal rendelkező személyek általában képesek kezet fogni, adott esetben a bal kézzel való kézfogás is elfogadható üdvözlési forma. Az interjú folyamán ajánlott úgy elhelyezkednünk, hogy a tekintetünk azonos magasságban legyen a munkavállalóéval. 

Előfordulhat, hogy mindkét fél korlátozva érzi magát azért, mert a kapcsolattartás során – félve a másik esetleges megbántásától – kevésbé nyíltan viszonyulunk hozzá, kerülgetünk témákat és túl felszínesen beszélünk. Az őszinte, nyílt kommunikáció és kérdésfeltevés az interakció során célravezetőbb, mint az óvatos távolságtartás.

Toborzási etikett

A megváltozott munkaképességű emberek alkotják a munkanélküliek és alulfoglalkoztatottak egyik legnagyobb számú csoportját, emiatt jelentős kiaknázatlan munkaerő-állományt jelentenek, értékes készségeket és képességeket kínálva a munkáltatók számára. Számos toborzási stratégia növelheti egy szervezet hozzáférését a potenciális jelentkezőkhöz. A toborzási folyamat során érdemes bizonyos dolgokra külön figyelmet fordítanunk, elkerülve az akaratlan megkülönböztetést. 

Az állásajánlatokat érdemes megváltozott munkaképességűekkel foglalkozó szervezet segítségével intézni vagy fogyatékos emberekre fókuszáló kiadványokban, weboldalakon meghirdetni. A Profession.hu-n 1 Ft-ért adhat fel álláshirdetést ha a pozíció betöltésére megváltozott munkaképességű embert keres.

Minden álláshirdetésben tüntessünk fel részleteket a munkahelyről, és adott esetben emeljük  ki az iroda akadálymentesítésre vonatkozó jellemzőit. Amennyiben rendelkezésre állnak, jelezzük a rugalmas munkakörülmények lehetőségét, beleértve a távmunkát vagy a kötetlen időbeosztást. A fogyatékosság mibenlététől függetlenül minden pályázót azonos követelményrendszerben értékeljünk. Ajánlott külön kiemelni, hogy a szervezet elkötelezett az esélyegyenlőség iránt. Létrehozhatunk például megváltozott munkaképességű fiatalokat célzó gyakornoki és mentorprogramokat is.

Interjú lebonyolítása

Informáljuk az interjú helyszínére vezető útvonalról a megváltozott munkaképességű pályázót, beleértve az épületbe vezető utat is, külön kiemelve az interjú helyszínének akadálymentesített funkcióit.

Adott esetben a pályázónak az interjút követően gondoskodnia kell a szállításról, ezért fontos, hogy előre becsüljük meg az interjú időtartamát és értesítsük annak várható befejezéséről.

Hallássérültek esetén felmerülhet a kérdés, hogy milyen hangerővel érdemes kommunikálnunk: kezdetben ajánlott megszokott hangerőnkkel üdvözölnünk az interjúalanyt és csak kérésre beszéljünk hangosabban. Mindig hasonló kérdéseket tegyünk fel az interjúalanyoknak, függetlenül a fogyatékosságuk mibenlététől.

Hogyan álljunk hozzá egy új munkatárshoz

Amennyiben a felvételi eljárás után a megváltozott munkaképességű pályázót már kollégánkként tarthatjuk számon, érdemes néhány dologra külön odafigyelni a munkakörnyezetre és az értékelésére vonatkozóan. 

Először tekintsük át a munkakörnyezet fizikai jellemzőit. Ha bármelyik elem potenciális akadályt jelent az új alkalmazott számára, szükség és lehetőség szerint ajánlott módosításani azon. Rendezzük át a bútorokat úgy, hogy a szükséges terület hozzáférhető legyen. Emellett érdemes ismertetőt készíteni az akadálymentesített területekről. 

Látássérült munkavállaló esetében a biztosítsunk alternatív formátumokat (nagybetűs, Braille-írással készült verziót) minden szükséges, munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumról.

Készítse fel a meglévő munkatársakat és a feletteseket is az új kolléga érkezésére: ez magában foglalhatja a fogyatékossággal kapcsolatos érzékenyítő tréninget, képzést és eligazítást. Az ilyen aktivitásoknál fontos, hogy ne különböztessük meg a fogyatékos személyt.

Állásajánlataink megváltozott munkaképességű munkavállalóknak

Az aktuális lehetőségekért kattintson a Tovább az állásokra gombra